maandag 18 augustus 2008

vrijdag 15 augustus, petanque tournament

Een stralende zon, dat hadden we voorzien.
Taart, hadden we ook voorzien, carré confiture.
Voldoende petanqueballen, ook. Van die echte, waarin je je kon spiegelen en de pesto van tussen je tanden kon halen. Massa's.
Ondanks het feit dat er daags voordien in de krant een dode werd gemeld bij bovengenoemd volksvertier in het verre Vlaanderen, hebben we toch beslist dit evenement door te laten gaan.

Wat we niet hadden voorzien waren de drommen mensen (mannen vooral) die een balletje wilden gooien. Competitie van hier tot ginder, amai nie.
Leuk.
Het leverde zéér saaie foto's op van mannen die met nietszeggende blikken naar de grond staarden, met hun ogen de afstand opmetend van hun blinkend flitsend gooiwerk tot het kleine houten balletje. Gretig een streepke bijzettend op het scorebord.
Het was 'W' tegen 'Z', wij tegen zij.

Het Pierkespark heeft zijn stof vergooid aan al dit kindergeweld en gezien dat het goed was.
Moeten we meer doen, dit soort dingen.