zondag 5 juni 2011

Personeelswissel

We stellen wel al een aantal mensen te werk maar ook hier zijn er wissels en verschuivingen.
Willem is om gezondheidsredenen gestopt en Morad zijn contract zit erop.
We danken hen beiden. Morad gaat opnieuw studeren (hip hip hoi) en Willem gaat revalideren aan 'tZeetje (wat zit er nu weer voor gezonds in de zeelucht? jodium? anyway)

Intussen zijn er 2 nieuwe werknemers begonnen: Tine en Martine. Als we ze ooit eens kunnen laten stilstaan voor een foto dan worden ze hier op een respectabele manier voorgesteld :)

En om het verhaal compleet te maken: Celine zal ook de ganse maand juni bijspringen.

Als u deze dagen goed kijkt ga je zien dat onze buitenmuren iet of wat bol beginnen te staan, we puilen uit en het gonst van de activiteit in het park ...

En onze belettering en bijenhotel!!