zondag 5 juni 2011

tot zover ...

de berichtgeving voor vandaag.
We zijn nog niet volledig rond. De Groene Valleifeesten zijn net geweest, nu is er braderie (de fanfares trekken op dit eigenste moment door de Bevrijdingslaan zo te horen) en een ecopoeziefestival in het Pierkespark. We zijn ook aan het knutselen voor het Pierkesbal en we vergeten begot onze alweer lang geleden trafiekdag.
Veel veel veel ...