dinsdag 6 januari 2015

Winterstop voorbij!

Morgen zijn we weer open ... vanag elf uur, keuken vanaf half twaalf, de rest zal zichzelf wel uitwijzen.
Welgekomen!