vrijdag 21 maart 2008

Rekensommen maken met Trafiek

Hoofdstuk: delen ("het quotiënt")
Voorbeeld: 30.000 / 500 = ?

We krijgen er niet genoeg van…:
- van het zalige zwoegen voor de verbouwingswerken;
- van de grote goesting om open te gaan (voorziene data: weekend 10/11 mei);
- van het zo nodige zoeken naar middelen om dit alles te bekostigen…

Ondertussen hebben we al een heleboel grotere renteloze vriendenleningen afgesloten en hebben we van Netwerk Rentevrij onze lening toegekend gekregen; ondertussen hebben we ook een beter zicht op onze verbouwingskosten die (en dit zal niemand verbazen) hoger liggen dan we eerst gedacht hadden.

Ons hele project is nog steeds financieel gezond en haalbaar, alleen moeten we daar één "maar" aan toevoegen: voor 2008 (/2009) hebben we een probleem wat cash geld betreft (om de facturen van onze erg snelle verbouwing te kunnen betalen). Bovendien is het zo dat we, in het geval we niets van subsidies zouden krijgen (wat erg onwaarschijnlijk is), dit bijkomend bedrag ook echt effectief nodig hebben en we het dus slechts over een lange termijn zouden kunnen terugbetalen.

Vandaar onze zoektocht naar bijkomende financies en deze vraag:
we zoeken nog een bedrag van 30.000 €, dat we renteloos willen lenen bij liefst zo veel mogelijk mensen; wij stellen leningen voor van 500 € ’t stuk;
Deze renteloze vriendenleningen zouden een dubbele functie hebben, die we in een contractje zouden vastleggen:
- in eerste instantie dienen ze om ons tekort in cash geld voor het betalen van de facturen van de verbouwingen op te lossen; als wij de beoogde subsidies krijgen, betalen wij eind 2009 al deze leningen integraal terug;
- maar bijkomend zouden wij graag vragen dat wij, als wij de voorziene subsidies ter waarde van 30.000 € niet zouden krijgen, we deze leningen dan op lange termijn mogen terugbetalen, te weten over een periode van 20 jaar (jaarlijkse terugbetaling van 25 € op het einde van het jaar; eerste terugbetaling eind 2009, laatste terugbetaling 2028)

Het enige dat wij hier tegenover kunnen zetten is de belofte dat we met al deze centjes bezig zijn een unieke warme geëngageerde plek in het hart van de Brugse Poort te creëren!

Deze oproep is erg dringend, dus als je het ziet zitten, graag zo snel mogelijk een reactie
Alvast heel erg bedankt van onzentwege,

wij-die-al-met-de-eerste-vleugen-koffiegeur-in-onze-neus- zitten-
ofte
vzw Trafiek

ons rekeningnummer: 068-2479767-86 op naam van Trafiek vzw – Haspelstraat 37 – 9000 Gent (graag vermelden "lening" of "gift"…)
ons telefoonnummer: 0488-261888

om één van ons te contacteren:
Els Eeckhout, Els.eeckhout@skynet.be, xxxx
Geert Abts, geert@lab15.be, xxxx
Hilde Verschaeve, hilversum@skynet.be, xxxx
Kurt Rouckhout, kurtrouckhout@hotmail.com, xxxx