koffie-, eet- en buurthuis

Trafiek is een ontmoetingsplek in de Brugse Poort, gehuisvest in de oude directeurswoning in het Pierkespark, omgeven door De Kringwinkel Open Plaats, De Vieze Gasten, Safi Safi en Skil. Je kan er vegetarisch, biologisch en zo fair mogelijk eten, en non-alcoholisch drinken, warm of koud. Alles aan een zo laag mogelijke prijs, maar in balans om een financiële duurzaamheid te verzekeren. 

Je wordt er verwelkomd door Rita en Hannelore, onze vaste werkkrachten. Maar met betaalde krachten alleen kan Trafiek niet functioneren. Een groot deel van het werk dat Trafiek met zich meebrengt gebeurt door vrijwilligers die niet vergoed worden, geëngageerde mensen uit de buurt. Ook die mensen kunnen wij niet missen: wij kunnen niet betrokken zijn bij de buurt als de buurt niet betrokken is bij ons. Voor wie daar nog aan twijfelde: wij zijn geen commerciële horecazaak.

Daarnaast kan je van het buurthuis gebruikmaken voor je eigen activiteiten (meer info onder ruimtegebruik). Zo vinden er zowel wekelijkse activiteiten plaats (zoals tekenen, yoga...), als eenmalige activiteiten die buurtbewoners of organisaties organiseren (vergaderingen, workshop, receptie, een babyborrel, filmvoorstelling...).


Trafiek wil de bewoners dichter betrekken bij het reilen en zeilen van de wijk waarin we leven. In deze buurt bestaat een enorm enthousiasme, een veelheid aan ideeën en een fantastische energie. Samen met andere buurtorganisaties en -bewoners werden in de laatste tien jaar zowel sociale projecten, zoals de precaire puzzel, als het jaarlijkse Pierkesbal, opgezet. Actieve betrokkenheid in de buurt zorgde ervoor dat we konden inspelen op de actualiteit van buurt. Op dit moment zijn we betrokken bij het Wijkactieteam, en zetten we samen met buurtbewoners een buurtcoöperatie op (meer info vind je hier). 

Trafiek is zelfbedruipend en draait op de inkomsten uit de verkoop. Trafiek is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk, en we nemen dat zeer letterlijk: de centjes die we over hebben, gebruiken we om toffe dingen te doen in en voor de buurt, om extraatjes aan te kopen voor het koffiehuis of het terras, of zetten we even opzij om een mindere periode te overbruggen of om een onverwachte uitgave aan te kunnen.


OPENINGSUREN

Het koffie-en eethuis is open elke woensdag, donderdag, vrijdag en zondag van 11u tot 20u.

Op woensdag, donderdag en vrijdag is de keuken open van 11u30 tot 14 uur en van 17 uur tot 19u30. Dat betekent vooral dat je in de namiddag geen spaghetti kan bestellen.

Op zondag blijft de keuken doorlopend open, dus van 11u30 tot 19u30.

Trafiek is gesloten op maandag, dinsdag en zaterdag, maar het gebouw is op eenvoudige vraag wel beschikbaar voor initiatieven uit de buurt.