100 huizen van de Brugse Poort

Honderd Huizen van de Brugse Poort werkt aan betaalbaar, kwalitatief en aangenaam wonen in de wijk. Honderd Huizen van de Brugse Poort verenigt buurtbewoners die mee willen helpen om de huisvestingsproblemen in de wijk aan te pakken. Dat doen we door er samen over na te denken, kansen te zoeken en om te zetten in concrete projecten. Zo maken we wonen in onze wijk beter betaalbaar, meer op maat en kwalitatiever.

Buurtbewoners
Honderd Huizen van de Brugse Poort is er voor en door buurtbewoners. Iedereen kan zijn steentje bijdragen: folders uitdelen, fondsen werven, evenementen organiseren, woningen opknappen… We staan ten dienste van de wijk en haar bewoners. Zo wil Honderd huizen van de Brugse Poort écht verbinden, bewoners onderling, en bewoners en de buurt.

Samenwerken
We reiken nadrukkelijk de hand naar andere organisaties en het Gentse stadsbestuur. We wijzen op mogelijkheden en zoeken samen naar de beste oplossing voor de betrokken bewoners, eigenaars en organisaties. We zijn een constructieve gesprekspartner én aanjager. Op die manier zetten we stappen vooruit in een problematiek die dikwijls een verregaande impact heeft op het leven van vele mensen.

We maken werk van:

 • Bewustmaking omtrent wonen
 • Visieontwikkeling op wonen en ruimtegebruik in de wijk
 • Stimuleren van nieuwe woonvormen en modellen van eigenaarschap
 • Stimuleren van kwaliteitsvolle renovatie van woningen in de wijk
 • Ondersteunen van huurders en verhuurders
Lopende projecten:
 • Renovatie van een woning in Trafiek voor verhuur aan een jongere
 • Brugse Poort vochtvrij om huurders en eigenaars te ondersteunen bij het vochtvrij maken van hun woning. Meer info via https://brugsepoortvochtvrij.be/ 

Acties in het verleden:
 • Buurtconferenties rond wonen in 2019 en 2020
 • Straatambassadeurs gingen deur-aan-deur voor Gent Knapt Op
 • 8 woningen in de Abrikoosstraat blijven sociaal door onze actie!
 • we namen deel aan de Housing Action Day in Brussel
 • Verbouwing van een caravan in de Meubelfabriek voor tijdelijk wonen
Doe mee:

Sinds maart 2019 organiseert Honderd Huizen van de Brugse Poort maandelijks een bijeenkomst voor alle buren die (willen) bezig zijn rond eerlijke huisvesting in onze buurt. We werken samen verder aan onze projecten en bespreken wat er te doen staat. De bijeenkomsten gaan door op de eerste maandag van elke maand in Trafiek (Pierkespark, Haspelstraat 37) om 19u30. Kom je voor het eerst? Graag een seintje via trafiek@skynet.be.

Schrijf je in op de de nieuwsbrief! Volg ons op Facebook!