vrijdag 23 oktober 2015

Fietsen

Zondag fietsdag - overmorgen dus
Let op!! We vertrekken om half elf WINTERUUR. Stem al uw tijdslijnen op elkaar af anders gaat u in de problemen komen!
En omdat ze zomertijd stopt fietsen we naar Zomergem, via:
50-59-60-65-69-70-66-47-73-18-12-10-6-61-7-10-12-22-23-25-29-5-3.
En we kregen een citaat toegestuurd van Professor Jan uit `Agnes slaat terug' van Peter Van Straaten (1994):
"Het was wel twintig jaar geleden dat ze nog op de fiets had gezeten en ze merkte dat er sinds die tijd heel wat veranderd was in het verkeer. Ze begreep dat de ware fietser zich verkeerstechnisch als een anarchist diende te gedragen. De eerste dag had ze nog zoet bij allerlei stoplichten staan wachten tot ze op groen sprongen, maar al gauw voelde ze zich een belachelijke uitslover als de andere wielrijders ijskoud door het rode licht reden. Al na vier dagen had ze dit onverantwoordelijke gedrag volledig onder de knie. Ze was als het even kon nog brutaler dan haar medeweggebruikers. Ze beroerde bij voortduring haar fietsbel en schepte er behagen in te zien hoe voetgangers geschrokken een goed heenkomen zochten als zij zonder in te houden op hen afstoof. Macht!"
Tot zondag!

maandag 19 oktober 2015

Meibloemsite Brugsepoort wordt niet verkaveld ...

En of we goed bezig zijn?!
:)
Lees en juich mee, een prentje is hier niet nodig.
Meibloemsite Brugsepoort wordt niet verkaveld.
Dirk Holemans – Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw – 15 oktober 2015 – Tussenkomst bij vraag van Isabel Declercq (N-VA) aan schepen Balthazar (sp.a)
"In 2011 kocht een projectontwikkelaar in de Brugse Poort de bowlingzaal in de Meibloemstraat en de voormalige meubelfabriek Van den Berghe. Een eerste voorstel van de ontwikkelaar werd enkele jaren terug afgewezen. Deze zomer werd een tweede aanvraag ingediend, dat 40 woningen voorzag en een nieuwe straat op de site.
De bewonersgroep FC De Buurt vond dit geen goede zaak. Ze wezen op de nu al hoge woondensiteit in de wijk, wat druk legt op de voorzieningen in de wijk, en het gebrek aan groen in de buurt. In de commissie sloot Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans zich aan bij de bezorgdheden van de buurt. Bevoegd schepen Balthazar (sp.a) antwoordde dat de kwestie binnen de schoot van het College is besproken, en dat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de verkavelingsaanvraag te weigeren. Hij volgt daarin de kritiek van bewoners die ongeveer 400 bezwaarschriften indienden.
Zo tonen nieuwe cijfers inderdaad aan dat de densiteit aan woningen in de Brugse Poort enorm hoog ligt en nog gestegen is de laatste jaren. En gelet op het al dense stratenpatroon is het niet opportuun een nieuwe straat aan te leggen. Een duidelijke uitspraak in een belangrijk dossier voor de wijk."

'Trefdag Gentse bewonersinitiatieven'

Een mondvol.
Zaterdag 7 november.


maandag 5 oktober 2015

meisjesvoetbal vanaf 9 oktober

"In bijlage vinden jullie een flyertje voor het vervolg van het voetbalproject van het Meisjeshuis. Zouden jullie dit verder kunnen verspreiden naar andere buurtorganisaties die meisjes zouden kunnen op de hoogte brengen van deze activiteit?
Het project start op vrijdag 9 oktober tot en met vrijdag 27 november. We spreken telkens af aan het Meisjeshuis, Bevrijdingslaan 156."

Bij deze.
Girlpower!

zondag 4 oktober 2015

fietstocht 4 oktober

Aija, sorry sorry, alweer een late aankondiging: we fietsen morgen, het wordt een zonnige dag blijkbaar, maar dat is louter toeval. We fietsen omdat er alweer drie weken voorbij zijn :) vertrek half elf, wees daar (Pierkespark) tegen 10u25 want we zijn nogal stipt.
Trafiek zorgt voor de koeken maar zal deze keer de fietsers vanaf de zijlijn uitwuiven.
De straffe verhalen zullen dus deze keer van iemand anders moeten komen!
Tot dan.

donderdag 1 oktober 2015

klimaatmars op 29 november

"Eind dit jaar vindt in Parijs een cruciale internationale klimaattop plaats. Met als doel: een nieuw globaal akkoord om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te beperken. Ook de klimaatbeweging blaast verzamelen! We geven het startschot met een gigantische klimaatmars op zondag 29 november en sluiten de top af met een straf staaltje creatief verzet tijdens het weekend van 11 tot 13 december. Schrijf je vandaag in voor één van de treinen, bussen of de fietskaravaan van Climate Express en beleef dit historisch moment mee."

Trafiek heeft alvast 10 tickets extra gereserveerd voor klimaatmars op 29 november. Wie meewil aan groepstarief kan dit laten weten aan: geert.abts@gmail.com

Haast u!

details over het hoe waarom en wanneer vindt u via onderstaande link
http://nl.climate-express.be/waaromnaarparijs/